Rok szkolny

Rok szkolny 2012/2013

Zobacz również nasz Kalendarz Szkolny i sprawdź ile jeszcze dni nauki szkolnej pozostało do wakacji.

Poniżej zamieściliśmy kalendarz roku szkolnego 2012/2013, który z pewnością będzie pomocny w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku. Terminy przerw świątecznych wynikają zazwyczaj z kalendarza świąt, natomiast pozostałe przerwy, w szczególności daty początku oraz końca ferii zimowych dla poszczególnych województw ustalane są odrębnie dla każdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Początek roku szkolnego

3 września 2012 r. (poniedziałek)

Dzień Nauczyciela

14 października - Dzień Nauczyciela (niedziela), czyli inaczej Święto Edukacji Narodowej.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2012 – 1 stycznia 2013

Przerwa ta obejmuje, oczywiście, Święta Bożego Narodzenia oraz okres do Nowego Roku włącznie.

Ferie zimowe

TerminWojewództwa
14 – 27 stycznia 2013 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
21 stycznia – 3 lutego 2013 r.podlaskie, warmińsko-mazurskie
28 stycznia – 10 lutego 2013 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
11 lutego – 24 lutego 2013 r lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie, jednak ich daty ustalane są na każdy rok osobno przez MEN.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna obejmuje okres Świąt Wielkanocnych, tj. od Wielkiego Czwartku do wtorku po Poniedziałku Wielkanocnym włącznie.

Egzamin gimnazjalny

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013, egzaminy gimnazjalne odbędą się:

 • 23 kwietnia, wtorek — część humanistyczna,
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,
 • 24 kwietnia, środa — część matematyczno-przyrodnicza,
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • 25 kwietnia, czwartek — część z języka obcego nowożytnego.
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Egzamin dojrzałości — Matura 2013

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku egzaminy maturalne w 2013 roku odbędą się w terminie:

7 - 28 maja 2013 r.

 • 7 maja — 28 maja — część ustna według ustaleń wewnątrzszkolnych;
 • 7 maja, wt. — język polski, poziom podstawowy;
 • 8 maja, śr. — matematyka, poziom podstawowy;
 • 9 maja, cz .— język angielski, poziom podstawowy;
 • 10 maja, pt. — matematyka, poziom rozszerzony; język polski, poziom rozszerzony
 • 13 maja, pn. — wiedza o społeczeństwie (podstawowy i rozszerzony),
 • Zobacz terminy matury z pozostałych przedmiotów...

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek 28 czerwca 2013 r.

Początek wakacji

Wakacje (ferie letnie) rozpoczną się w sobotę 29 czerwca 2013 r..

Koniec wakacji nastąpi w sobotę 31 sierpnia 2013 roku. Ze względu na to, że 1 września 2013 to niedziela kolejny rok szkolny (2013/2014) rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2013 roku.

Koniec roku szkolnego 2012/2013

Rok szkolny kończy się wraz z końcem wakacji, a więc tradycyjnie 31 sierpnia 2013 r.

Możesz również sprawdzić kalendarz poprzedniego roku szkolnego, tj. 2011/2012.

Serwis www.kalendarzswiat.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamieszczonych informacjach. Opracowano na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej — www.men.gov.pl